Managing Committee

Management

Office Bearers

Sr.No Name Contact Number
1 Mrs. Hema Sharma, Bhrigu Shastri(President) 93564-12130
2 Mrs. Sneh Amrit Anand , Bhrigu Shastri Sr. Vice-President 94172-49800
3 Sh. Chatar Bhushan Joshi Vice-President 94177-95777, 223506, 224154
4 Sh. Shri Gopal Sharma Secretary 220588, 221588, 98721-59286
5 Sh. Tilak Raj Sharma Joint Secretary 94170-26184, 224184
6 Sh.Parmod Sharma Cashier 9877434991

Members

7 Sh. Gopal Krishan Sood,Advocate New Delhi
8 Sh. Madan Mohan Sood, Ludhiana 98156-96555
9 Mahant Raminder Dass, Dera Baba Charan Shah 98761-17274, 223042, 227274
10 Sh. Sunil Kumar Sharma, New Delhi 98100-29060
11 Sh. Ashwani Kumar Sharma, Phagwara 98156-65890
12 Sh. Krishan Gopal, M.E. Chemical, Panchkula 85917-97999
13 Dr. Pankaj Mala, Panchkula 98152-92522
14 Dr. Subhash Sharma, panchkula 94177-00008
15 Sh. Ashok Sharda, Calcutta 033-24749554, 98300-10977
16 Grp.Capt. Deepak Kumar Sharma, Air HQ New Delhi 093707-48162
17 Sh. Rajeev Kapoor, Delhi 099994-32549
18 Sh. Atinder Mohan Sharma, Bhrigu Shastri 252114
19 Sh. Rajan Sharma 94172-36360
20 Sh.Surinder Vij, Hoshiarpur 94170-59160, 249771
21 Sh. Shiv Kumar Sharma, M/s. Abnashi Ram Shiv Kumar 98144-56448
22 Sh. O.P Verma, 1140, Phase I, Urban Estate jalandhar
23 Sh. Vinod Kumar Kapoor M/S. Bakshi Motors 98157-21422, 251322, 223322
24 Sh. Tilak Raj, New Delhi-19
25 Sh.Janak Raj Aggarwal, M/s.Farangi Mal Devi Saran 98881-91697, 222906
26 M/s.Farangi Mal Devi Saran
27 Sh. Vaneet Grover , USA
28 Dr. Neel Kanwar 98728-25984, 222292
29 Sh. Vinay Kumar Malhotra, CA. 98151-19028, 220546
30 Sh. Vinod Kumar Sharma, Canada
31 Sh. Amit Gupta 98767-17000,238009
32 Sh. Rajesh Gupta 98150-20500,241500
33 Sh. Vikas Aggarwal, Hoshiarpur 98150-01388,505088
34 Sh. Rajiv Lochan, M/s. Kabir Textile Mills 98721-59286,220588
35 Sh. Sandeep Joshi, M/s. Durga Iron & Steel Industries 98151-37501,241888
36 Sh. Shiv Kumar, C.A. 98143-99420,230005
37 Sh. Harjeet Singh 224169,98142-28169
38 Sh. Vipan Kumar 98761-20734,220734
39 Sh. Pardeep Gupta 98788-00012,223988
40 Ms. Himani Kapoor ,New Delhi 09654641427
41 Sh. Yash Pal jain, Kolkata
42 Sh. NeeraJ Gupta, Hoshiarpur 98140-72903
43 Sh. Mohan Dass C/o Dera Baba Charan Shah 7986201845
44 Dr.Rohit Chaudhary 98152-00838
45 Sh. Ashwani SainI 98145-75155
46 Ms. Bhrigu Nandini Sharma 99150-66851
47 Sh. Ajay Sood 98729-83508
48 Sh. Praval Kapoor 94631-17822
49 Sh. Sachin Malhotra 9817823500
50 Sh. Jitin Malhotra 9888307758
51 Sh. Raja Prithu 8427085959
52 Sh. Kanav Kapoor 9915123450
53 Sh. Raghunath Sharma(Aus)
54 Sh.Ashutosh Jain(Delhi) 9911183100
55 Sh. Sanjeev Kumar(New Delhi) 9911305693
56 Sh. Sunil Aggarwal 9910444961
57 Mr. Parshant sethi( Off.Principal) 9872104467
58 Dr. Sachin Kumar Staff Representative(Grant In Aid) 9779715124
59 Dr. Palwinder Kaur Staff Representative(Grant in Aid) 9876369026
60 Mrs. Dimple Staff Representative(Uncovered Self financed Post ) 8427106607