Mangement Committee

College Management Committee

Office Bearers

Sr.No Name Contact Number
1 Mrs. Hema Sharma, Bhrigu Shastri(President) 93564-12130
2 Mrs. Sneh Amrit Anand , Bhrigu Shastri Sr. Vice-President 94172-49800
3 Sh. Chatar Bhushan Joshi Vice-President 94177-95777, 223506, 224154
4 Sh. Shri Gopal Sharma Secretary 220588, 221588, 98721-59286
5 Sh. Tilak Raj Sharma Joint Secretary 94170-26184, 224184
6 Sh.Parmod Sharma Cashier 9877434991

Members

7 Sh. Gopal Krishan Sood,Advocate New Delhi
8 Sh. Madan Mohan Sood, Ludhiana 98156-96555
9 Mahant Raminder Dass, Dera Baba Charan Shah 98761-17274, 223042, 227274
10 Sh. Sunil Kumar Sharma, New Delhi 98100-29060
11 Sh. Ashwani Kumar Sharma, Phagwara 98156-65890
12 Sh. Krishan Gopal, M.E. Chemical, Panchkula 85917-97999
13 Dr. Pankaj Mala, Panchkula 98152-92522
14 Dr. Subhash Sharma, panchkula 94177-00008
15 Sh. Ashok Sharda, Calcutta 033-24749554, 98300-10977
16 Grp.Capt. Deepak Kumar Sharma, Air HQ New Delhi 093707-48162
17 Sh. Rajeev Kapoor, Delhi 099994-32549
18 Sh. Atinder Mohan Sharma, Bhrigu Shastri 252114
19 Sh. Rajan Sharma 94172-36360
20 Sh.Surinder Vij, Hoshiarpur 94170-59160, 249771
21 Sh. Shiv Kumar Sharma, M/s. Abnashi Ram Shiv Kumar 98144-56448
22 Sh. O.P Verma, 1140, Phase I, Urban Estate jalandhar
23 Sh. Vinod Kumar Kapoor M/S. Bakshi Motors 98157-21422, 251322, 223322
24 Sh. Tilak Raj, New Delhi-19
25 Sh.Janak Raj Aggarwal, M/s.Farangi Mal Devi Saran 98881-91697, 222906
26 M/s.Farangi Mal Devi Saran
27 Sh. Vineet Grover , USA
28 Dr. Neel Kanwar 98728-25984, 222292
29 Sh. Vinay Kumar Malhotra, CA. 98151-19028, 220546
30 Sh. Vinod Kumar Sharma, Canada
31 Sh. Amit Gupta 98767-17000,238009
32 Sh. Rajesh Gupta 98150-20500,241500
33 Sh. Vikas Aggarwal, Hoshiarpur 98150-01388,505088
34 Sh. Rajiv Lochan, M/s. Kabir Textile Mills 98721-59286,220588
35 Sh. Sandeep Joshi, M/s. Durga Iron & Steel Industries 98151-37501,241888
36 Sh. Shiv Kumar, C.A. 98143-99420,230005
37 Sh. Harjeet Singh 224169,98142-28169
38 Sh. Vipan Kumar Bhillo Di Hatti 98761-20734,220734
39 Sh. Pardeep Gupta 98788-00012,223988
40 Ms. Himani Kapoor , Chandigarh 09654641427
41 Sh. Yash Pal jain, Kolkata
42 Sh. NeeraJ Gupta, Hoshiarpur 98140-72903
43 Sh. Mohan Dass C/o Dera Baba Charari Shah 8699556861
44 Dr.Rohit Chaudhary 98152-00838
45 Sh. Ashwani SainI 98145-75155
46 Ms. Bhrigu Nandini Sharma 99150-66851
47 Sh. Ajay Sood 98729-83508
48 Sh. Praval Kapoor 94631-17822
49 Sh. Sachin Malhotra 9817823500
50 Sh. Jatin Malhotra 9888307758
51 Sh. Raja Prithu 8427085959
52 Sh. Kanav Kapoor 9915123450
53 Sh. Raghunath Sharma 8427746007
54 Dr.Nand Kishor(Principal) 97790-31210,249968
55 Sh. Parshant Sethi Staff Representative(95% Grant In Aid) 98721-04467
56 Mrs. Manjeet Kaur Staff Representative(80% Grant in Aid) 94640-14359
57 Mrs. Jyoti Bala Staff Representative(Uncovered Self financed Post ) 94173-77398